Ideálne je sa stravovať v reštauráciach s celoročnou prevádzkou.