Turistika

kostol Panny Márie Nanebovzatej Overené

0 / 5

Myšlienka postaviť kostol v Tatranskej Lomnici sa zrodila medzi kúpeľnými hosťami, ktorí prichádzali do tejto tatranskej osady na sklonku 19. storočia. Stavba sa stala reálnou až vtedy, keď sa novej iniciatívy ujala arcikňažná Izabela Habsburgová v roku 1889. Prevedením stavby bol poverený architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Kostol bol dokončený a odovzdaný do užívania pred letnou sezónou v roku 1900.
Po II. svetovej vojne postupne vzrastal počet stálych obyvateľov a keďže malý kostolík už nestačil, preto v roku 1968 došlo ku rekonštrukcii a prístavbe kostola. Projekt okrem prístavby kostola obsahoval aj výstavbu veže, ale ku jej realizácii pre „normalizáciu po roku 1969“ došlo až v máji roku 1989. Ing. arch. Šprlák urobil nový projekt a toho istého roku v lete bola pristavená malá veža a mohla sa tak dokončiť rekonštrukcia kostola.
Možno tu rozlíšiť tri základné etapy rekonštrukcie kostola: prvá etapa bola v roku 1969, kedy bol kostol rozšírený. Kvôli normalizačnému tlaku sa však nemohla prestavba uskutočniť podľa plánovaného projektu. Druhá etapa prestavby bola v roku 1985, kedy strecha kostola bola pokrytá medeným plechom a keďže bol daný prísľub z Mestského úradu na povolenie výstavby novej veže, preto pri oprave strechy bola demontovaná stará vežička. Urobili sa tiež nové okná podľa projektov na prestavbu kostola z roku 1968.
Tretia etapa bola v roku 1989, kedy bola dostavená nová veža a urobené nové omietky a tiež výmaľba interiéru a exteriéru celého kostola. V roku 1982 bol postavený nový píšťalový organ. V polovici osemdesiatych rokov bol v kostole inštalovaný v sanktuáriu nový kríž, ktorý je umeleckou kópiou Prešovského korpusu od majstra Pavla z Levoče. Faksimile tejto cennej pamiatky zhotovila prof. Mária Spoločníková, reštaurátorka z Košíc. Kríž veľmi zapadá do celkovej umeleckej výzdoby kostola a kompozične ju vynikajúco dotvára.
V tomto čase boli osadené do okien v sanktuáriu vitráže podľa návrhov akademickej maliarky Viery Hložníkovej, ktoré stvárňujú Zvestovanie Pána a Sedembolestnú Pannu Máriu. Boli zvolené tieto mariánske témy, pretože kostol je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej a odpust sa slávi 15. augusta. V roku 2008 bol stvárnený aj liturgický priestor a postavený nový oltár, tabernákulum a tiež aj kazateľnica. Návrhy a realizáciu previedol umelecký rezbár majster Barnáš z Kežmarku.

Pravidelné bohoslužby

Streda18:00
Piatok18:00
Sobota18:00 (s nedeľnou platnosťou)
Nedeľa10:30
Sviatok v deň prac. pokoja10:30
Sviatok v prac. deň18:00

Pravidelné spovedania

Streda17:30-18:00
Piatok17:30-18:00

Referencie a poloha v google mapách

Poslať nové hodnotenie

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Máte nápad ? Chcete zdarma publikovať na stránke ? Privítame fotografie, typy na podujatia, turistiku, ubytovanie, stravovanie, nakupovanie atď ...