Turistika

Sinajská kaplnka Overené

0 / 5

Sinajská kaplnka pozos­táva z obet­ného stola, desa­tora a zvonice. Objekt stojí na mieste býva­lých kame­ňov zakla­da­te­ľov. Tie samoz­rejme zostali len boli odsunuté trochu nabok. Stavba je umiestnená na kri­žo­vatke ciest v strede sate­litu Malý Smo­ko­vec (obec Nová Lesná). Má kru­hový pôdo­rys, na kto­rom sú osa­dené dve betó­nové platne s tex­tom desa­tora na sever­nej strane a veža-zvonica (sym­bol vstupu) kaplnky-kruhu na strane juž­nej. V cen­trál­nej časti kru­ho­vej plo­chy je malý obetný stôl pre prí­padné sláv­nostné boho­služby. Mate­riál použitý na túto stavbu je što­ko­vaný betón a drevo. Stavba je orien­to­vaná voči sve­to­vým stranám.

Referencie a poloha v google mapách

Poslať nové hodnotenie

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Máte nápad ? Chcete zdarma publikovať na stránke ? Privítame fotografie, typy na podujatia, turistiku, ubytovanie, stravovanie, nakupovanie atď ...